Τσακώνικη Παράδοση

 

 

percocet 10/325 online pharmacy
lasix for edema treatment
better viagra cialis levitra

dialektos-web

Τα τσακώνικα είναι επιβίωση της αρχαίας Λακωνικής και το μοναδικό γλωσσικό ιδίωμα, από αυτά που κρατούν από τις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους, το οποίο έμεινε ζωντανό στον Ελλαδικό χώρο.

Η τσακώνικη διάλεκτος θεωρείται από τις αρχαιότερες στον κόσμο. Η αρχαιότητα και η καταγωγή της αποδείχθηκε και από τον μεγάλο Γερμανό φιλόλογο Μιχαήλ Δέφνερ. Για τη διάλεκτο έχουν γίνει αρκετές έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήμονες και γλωσσολόγους. Ένας από τους πρώτους είναι ο Γάλλος Η. Pernot, ο οποίος δημοσίευσε τις μελέτες του στο βιβλίο του «Εισαγωγή στη μελέτη Τσακωνικής Διαλέκτου» over the counter viagra substitute gnc

H διάλεκτος ομιλείται ακόμα από τους παλαιότερους στις περιοχές της Κυνουρίας όπου υπάρχει τσακώνικος πληθυσμός (στον Τυρό, τα Σαπουνακαίϊκα, τα Μέλανα, τον Άγιο Ανδρέα, την Πραματευτή, τη Βασκίνα, το  Λιβάδι, τη Σαμπατική, τον Πραστό, τη Σίταινα και την Καστάνιτσα).

 

cytotec inyeccion abortiva
antabuse online cheap
sulfa allergy lasix alternative